חדשות

משך התורנות של מתמחים באירופה: לא יותר מ-13 שעות עבודה ברצף

בעולם כבר הבינו ששעות העבודה הממושכות של מתמחים מהוות נזק חמור עבורם ועבור המטופלים, הוטלו מגבלות וניתנו הקלות, אבל בישראל העדיפו לאמץ את המודל האמריקאי

הפגנת המתמחים. "לא עבד של המערכת". צילום: ארגון מרשם

בעקבות מחאת הרופאים המתמחים נגד חזרה לעבודה בתורנויות ארוכות בנות 26 שעות, כדאי אולי להיזכר כי בשנות ה-80 הרופאים המתמחים בישראל נדרשו לעבוד בתורנויות של 36 שעות ברציפות ולעתים יותר. בשנות ה-90, בעקבות שביתת הרופאים הממושכת, הוחלט לקצר את משך התורנויות ל-26 שעות ברציפות לכל תורנות - מתמחה שמגיע לעבודתו ב-7:30 בבוקר שב לביתו בשעות הצהריים למחרת.

אלא שבעולם, לפי נתונים שנאספו בידי ארגון המתמחים בישראל, כבר הבינו ששעות העבודה הממושכות הללו מהוות נזק חמור עבורם וגם עבור המטופלים. הבנה זאת הביאה לכך שהאיחוד האירופאי הגביל כבר בעשור הקודם את שעות העבודה השבועיות של הרופאים הצעירים עד ל-48 שעות לכל היותר ואת אורך התורנות עד ל-13 שעות ברציפות ביממה. נקבע גם שקיימת חובת מנוחה של יממה אחת בכל שבוע, ובזמן העבודה נדרשת הפסקה כל שש שעות.

בניו זילנד ובנורבגיה נכנסו לתוקף רפורמות מרחיקות לכת עוד יותר המגבילות את אורך התורנויות ואת שבוע העבודה של הרופאים: תורנות לא יותר מ-13 שעות וסך שעות העבודה השבועיות – לא יותר מ-72. גם באנגליה נקבע שרופא יעבוד בשבוע לא יותר מ-56 שעות ומשך התורנות יהיה רק 13 שעות.

באוסטרליה סווגו הרופאים המתמחים לפי קטגוריות של סיכון לעייפות. כיום רק 11% מהמתמחים מוגדרים שם ב"סיכון גבוה לעייפות" והם מבצעים בממוצע 18 שעות תורנות, בשבוע עבודה בן 78 שעות. שאר המתמחים מבצעים תורנויות באורך ממוצע של 12-14 שעות ברציפות, בשבוע עבודה ממוצע של 43 - 47 שעות.

בקנדה מוגבלות שעות העבודה ל-80 שעות שבועיות מקסימום ואורך התורנות נע בין 16 ל-26 שעות ובמחוז קוויבק משך התורנות הוא רק בן 16 שעות.

רק בארה"ב מבצעים הרופאים תורנויות באורך של 24 שעות מקסימום וסך שעות העבודה השבועיות נע סביב 80 שעות מקסימום.

בישראל סך שעות העבודה של מתמחים עומד על 80 שעות שבועיות. יש בתי חולים שבהם רופאים במקצועות כירורגיים נדרשים להישאר בעבודה גם 32 שעות ברציפות.

נושאים קשורים:  מתמחים,  חדשות,  תורנויות ארוכות,  רופאים צעירים,  משמרות
תגובות